Wymiana oleju w dyferencjałach

Tuningując model może dojść do sytuacji, w której trzeba będzie wymienić olej w dyferencjałach, sprawdzić stan uszczelek/zębatek lub wymienić/naprawić obudowę dyferencjału razem z kubkiem. W artykule przedstawiona jest budowa dyferencjału wraz ze wskazówkami na co zwrócić uwagę podczas serwisowania modelu.

Co to jest dyferencjał? Zerkajac do Wikipedii możemy znaleźć kilka informacji o całym mechaniźmie i zasadzie działania. "Mechanizm różnicowy (przekładnia różnicowa), potocznie dyferencjał jest to przekładnia mechaniczna zębata. Mechanizm różnicowy w pojazdach ma za zadanie kompensację różnicy prędkości obrotowej półosi kół osi napędowej podczas pokonywania przez nie torów o różnych długościach. Zapobiega to wytwarzaniu się niepożądanych naprężeń w układzie przeniesienia napędu, które przyczyniają się do szybszego zużycia opon, przekładni, zwiększenia spalania paliwa, oraz mogą prowadzić do ukręcenia półosi. Zjawisko to występuje głównie podczas pokonywania zakrętów, jazdy po nierównym terenie itp. Działanie klasycznego mechanizmu różnicowego polega na przekazywaniu jednakowego momentu obrotowego na oba koła niezależnie od napotykanego oporu. W efekcie to koło, które ma mniejsze opory toczenia może obracać się szybciej od koła, które wymaga większego momentu do jego poruszenia." 

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy jedziemy po łuku. Wówczas koła zewnętrzne muszą pokonać dłuższą drogę od kół wewnętrznych, a co za tym idzie muszą one obracać się z większą prędkością od tych wewnętrznych. Takie jest zadanie dyferencjału - rozdzielanie prędkości obrotowej półosi (kół), aby móc jeździć po nierównościach, zakrętach itp.

Myślę, że pomocny będzie film, na którym przedstawiona została zasada działania mechanizmu różnicowego. 

Przed przystąpieniem do wymiany oleju należy zaopatrzyć się w odpowieni wybrany olej do dyferencjałów oraz mogą przydać się części zapasowe np. uszczelki. Przedni i tylny dyferencjał jest taki sam. Po wyciągnięciu z modelu znajduje się on w plastikowej obudowie (rysunek 1 i rysunek 2). Budowę przestawia rysunek techniczny (rysunek 3).

Wygląd dyferencjału
Rys. 1 Wygląd dyferencjału
Wygląd dyferencjału
Rys. 2 Wygląd dyferencjału
Budowa dyferencjału
Rys. 3 Budowa dyferencjału

Wymiana oleju jest dosyć prosta. Wylewamy stary olej i zalewamy nowym. Należy pamiętać żeby wyjęte zębatki włożyć w ten sam sposób co zostały wyjęte. Element podtrzymujący zębatki dyferencjału jest z jednej strony zaokrąglony, musi być włożony tym właśnie zaokrągleniem w dół. Należy także zwrócić uwagę na stan uszczelek. Zdefomowana lub uszkodzona nie nadaje się do ponownego zamontowania. Jeżeli uszczelka będzie uszkodzona, a dyferencjał zostanie założony do modelu to mogą się pojawić wycieki oleju, co będzie skutkowało uszkodzeniem samego dyferencjału jak i łożysk.

Elementy dyferencjału (Traxxas #3978)
Rys. 4 Elementy dyferencjału (Traxxas #3978)

Kubek dyferencjału nie powinien być wypełniony po brzegi. Zaleca się zalanie do ok. 3/4 wysokości kubka. Zalany dyferencjał warto odstawić na 30-60 min w bezpieczne miejsce, w położeniu pionowym, aby pozbyć się ewentualnych pęcherzyków powietrza. W razie niedoboru oleju należy go uzupełnić. Rysunek 4 przedstawia złożony pusty dyferencjał z tuningowym (aluminiowym) kubkiem. Rysunek 5 przedstawia zalany dyferencjał odstawiony, aby zlikwidować ewentualne pęcherzyki powietrza.

 

Wygląd dyferencjału przed zalaniem
Rys. 5 Wygląd dyferencjału przed zalaniem
Wygląd dyferencjału w trakcie zalewania
Rys. 6 Wygląd dyferencjału w trakcie zalewania

Kolejnym krokiem jest przykręcenie zębatki głównej przy pomocy czterech śrub. Przykręcamy trzy śruby pozostawiając czwartą wyciągniętą. Przez otwór wypłynie nadmiar oleju, który należy zetrzeć. Po wkręceniu trzech śrub i oczyszczeniu dyferencjału można dokręcić czwartą śrubę. Sprawdzamy przykręcenie "na krzyż", tak aby każda śruba była dokręcona mniej więcej z jednakową siłą.

Złożony dyferencjał
Rys. 7 Złożony dyferencjał

Ostatnim krokiem jest skręcenie obudowy. Zębatkę główną dyferencjału należy posmarować nie za dużą ilością smaru. Na rysunku 8 przedstawiony jest fabryczny dyferencjał ze ściągniętą obudową. Smar powinien znajdować się w większej ilości na wszystkich zębach. Skręcamy obudowę i dyferencjał jest gotowy.

Smarowanie zębatek dyferencjału
Rys. 8 Smarowanie zębatek dyferencjału

Montaż dyferencjału w modelu. Na obudowie znajduje się strzałka informująca o tym jak należy włożyć cały mechanizm. Stawiając Revo na kołach strzałka powinna wskazywać w górę. Znajduje się ona na jednej połówce obudowy dyferencjału (rysunek 9).

Umiejscowienie strzalki
Rys. 9 Umiejscowienie strzalki
Gotowy dyferencjal
Rys. 10 Gotowy dyferencjal

 Przedni dyferencjał proponuję zalać olejem o gęstości 30K, a tylny 50K.