Środowisko SW4STM32 import projektu

Stworzony projekt w STM32CubeMX można wygenerować do różnych środowisk w których będziemy pisać dalszą część kodu. Ja korzystam z SW4STM32 jako plugin do Eclipse. Można także pobrać od producenta cały program bazujący na Eclipse (SW4STM32 - System Workbench for STM32). W jaki sposób zaimportować projekt ?

Uruchamiamy SW4STM32. W lewym górnym narożniku wybieramy: "File/Import". W otwartym oknie odszukujemy pozycję "General", następnie wybieramy "Existing Projects into Workspace" i klikamy "Next".

Importowanie projektu do SW4STM32
Rys. 1 Importowanie projektu do SW4STM32

 

W następnym oknie należy odszukać projekt, który wygenerował STM32CubeMX. Zaznaczamy pole "Select root directory" (domyślnie jest zaznaczone) i wybieramy "Browse...". Odszukujemy projekt na dysku. Wystarczy odnaleźć główny folder z projektem i potwierdzić "Ok". Na liście powinien pojawić się nasz projekt. Opcja "Copy projects into workspace" powinna być odznaczona. Klikamy "Finish" i program powinien poprawnie zaimportować projekt. Można zacząć pisać kod.

Importowanie projektu do SW4STM32
Rys. 2 Importowanie projektu do SW4STM32