STM32CubeMX - System Workbench Semantic Error "...could not be resolved"

STM32CubeMX generuje projekty wynikowe gotowe do zaimportowania dla różnych IDE. Ja wykorzystuję SW4STM32 (System Workbench for STM32, dokładniej wtyczkę w Eclipse). Pierwsze zaimportowanie projektu przebiega pomyślnie. Gdy zmienię jakieś ustawienia w STM32CubeMX i wygeneruję projekt, który powinien zostać zaktualizowany w Eclipse nie mogę skompilować projektu. Otrzymuję błąd "Semantic Error" "...could not be resolved". Dosyć długo szukałem rozwiązania w Internecie, bo korzystanie z CubeMX z przymusowym usuwaniem projektu, który za chwilę muszę importować jest bardzo uciążliwe i  męczące.

 

Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem była zmiana "Current builder". W menu projektu (prawoklik na nazwie projektu w oknie po lewej stronie, na samym dole znajduje się Proporties) Eclipse należy wybrać: Proporties/"C/C++ Build"/Tool Chain Editor i w polu "Current builder" wybieramy "CDT Internal Builder". Zamykamy okno klikając "Apply" i "Ok".

Zmiana Tool Chain Editor
Rys. 1 Zmiana Tool Chain Editor

Kolejnym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obecnym projekcie (okno po lewej stronie "Project Explorer"). W rozwiniętym menu wybieramy "Index/Rebuild". Można skompilować program wybierając "Build". Problem powinien zostać rozwiązany.

Teraz po każdej zmianie w STM32CubeMX i wygenerowaniu kodu programu wystarczy w Eclipse wybrać "Index/Rebuild" i  przebudować projekt klikając na ikonę "młotka".